Devlet Üniversiteleri 221 Kamu İşçi ve Kamu Personeli Alıyor

Devlet Üniversiteleri 221 Kamu İşçi ve Kamu Personeli Alıyor

Kamu personeli alımı için yayımlanan ilanlar kapsamında devlet üniversitelerine 221 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde…

Personel Alımı Yapan Devlet üniversiteleri

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi hemşire, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, psikolog, büro personeli, destek personeli, güvenlik görevlisi, temizlik personeli, elektrikçi, sıhhi tesisatçı… 154 kamu personeli alıyor .                              Detaylar için buraya bakınız: 
https://www.kariyerkamu.com/is-ilani/devlet-universitesi-154-personel-aliniyor-6573.htm
Boğaziçi Üniversitesi Kadın Erkek 25 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak                                                        Detaylar için buraya bakınız:                                                                                                       https://www.kariyerkamu.com/is-ilani/bogazici-universitesi-kadin-erkek-25-koruma-ve-guvenlik-gorevlisi-alacak-6579.htm
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan ilanına göre temizlik görevlisi, kasiyer, garson, bulaşıkçı, çamaşırcı, resepsiyon görevlisi, satın alma sorumlusu 31 personel alacak
Detaylar için buraya bakınız: 
https://www.kariyerkamu.com/is-ilani/universiteye-31-personel-alinacak-kadrolar-6608.htm
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kura ile 11 beden işçisi alacak
Detaylar için buraya bakınız: 
https://www.kariyerkamu.com/is-ilani/universite-kura-ile-isci-aliyor-6619.htm


Genel Başvuru Şartları

**Devlet Üniversiteleri personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Devlet Üniversiteleri personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Devlet Üniversiteleri personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Devlet Üniversiteleri personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** Devlet Üniversiteleri personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Devlet Üniversiteleri personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.


Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f -  Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i -  Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.


Başvuru Bilgisi

Başvuru bilgisini her kurumun kendi ilan metninde bulabilirsiniz
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 03 Ağustos 2021