Devlet Üniversiteleri 7 Şehirde 245 Kamu Personeli Alıyor

Devlet Üniversiteleri 7 Şehirde 245 Kamu Personeli Alıyor

Kamu personeli alımı için yayımlanan ilanlar kapsamında 7 şehirde devlet üniversitelerine 245 kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde

Devlet Üniversiteleri 7 Şehirde 245 Kamu Personeli Alıyor
Kamu personeli alımı için yayımlanan ilanlar kapsamında 7 şehirde devlet üniversitelerine 245 kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. 

Kamu Personeli Alımı Yapan Devlet Üniversiteleri

Erciyes Üniversitesi Sınavsız Sözleşmeli 20 Personel Alımı 
Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2021
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sınavsız 20 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı
Son Başvuru Tarihi: 19 Nisan 2021 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sınavsız 67 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alıyor
Son Başvuru Tarihi: 24 Nisan 2021
Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Maaşla Sözleşmeli Personel Alıyor
Son Başvuru Tarihi: 21 Nisan 2021
Eskişehir Teknik Üniversitesi Sınavsız 26 Sözleşmeli Personel Alımı
Son Başvuru Tarihi: 22 Nisan 2021
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 83 Sözleşmeli 4/B Personel Alımı
Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2021
Mersin Üniversitesi Sınavsız Sözleşmeli 21 Personeli Alımı
Son Başvuru Tarihi: 26 Nisan 2021
Eskişehir Teknik Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel Alımı
Son Başvuru Tarihi: 22 Nisan 2021

Genel Başvuru Şartları

**Devlet Üniversiteleri 245 kamu personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Devlet Üniversiteleri 245 kamu personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Devlet Üniversiteleri 245 kamu personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Devlet Üniversiteleri 245 kamu personeli alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** Devlet Üniversiteleri 245 kamu personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Devlet Üniversiteleri 245 kamu personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
j - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Başvuru bilgisini her kurumun kendi ilan metninde bulabilirsiniz
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 26 Nisan 2021