Devlet Üniversitesi 12 Daimi Güvenlik Görevlisi Alıyor

Devlet Üniversitesi 12 Daimi Güvenlik Görevlisi Alıyor

Kamu personeli alımı için yayımlanan ilanlar kapsamında 12 daimi güvenlik görevlisi alımı yapıyor Dokuz Eylül Üniversitesi. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde…

Kamu personeli alımı için Dokuz Eylül Üniversitesi iş ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda Dokuz Eylül Üniversitesi 12 daimi güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurmuştur. 

Genel Başvuru Şartları

** Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Özel Başvuru Şartları 

**En az Ortaöğretim(lise veya dengi), en çok Ön lisans mezunu olmak
**18-35 yaş arasında olmak
**5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak, Özel Güvenlik Kimlik (Silahsız) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
**Kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak, Erkek adaylarda en az 1.75 cm boyunda olmak ( Aile Hekimi ile belgelendirilmelidir.) Boy uzunluğuna göre kilo orantılı olmalıdır.
**İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
**Üniversitenin İzmir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde çalışma şartlarını kabul etmek ( Örn: Yerleşke yerlerimiz olan Selçuk, Kiraz, Seferihisar, Bergama, Foça, Urla gibi )

9eylul-unv-iskur-2.jpg

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 27.04.2021 günü olup, başvurular İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor   Bunun için öncelikle adayların İŞKUR web sitesine üye olmaları ve https://esube.iskur.gov.tr/  web adresine şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra ilan numarasına göre arama yapılır.  
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

9eylul-unv-iskur-1.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 27 Nisan 2021