Devlet Üniversitesi  20 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı! Sona Eriyor

Devlet Üniversitesi  20 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı! Sona Eriyor

Devlet Üniversitesine sözleşmeli kamu personeli alımı için yayımlanan ilanlar kapsamında 20 hemşire alımı yapıyor Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. Başvurular için son gün…

Devlet Üniversitesine sözleşmeli kamu personeli alımı için yayımlanan ilanlar kapsamında 20 hemşire alımı yapıyor Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. Başvurular için son gün…

Genel Başvuru Şartları

** Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 20 hemşire alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 20 hemşire alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 20 hemşire alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 20 hemşire alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 20 hemşire alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 20 hemşire alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

hemsire-sartlar.jpg.jpg

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
j - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların sürücü belgesinin aslı veyahut noter onaylı sureti gereklidir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir
k - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 03.04.2021 günü olup başvurular  www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr web adresinde  ilan edilen link üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak yapılacaktır.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
Başvuru Kılavuzu
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 03 Nisan 2021