Devlet Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Devlet Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Devlet Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alımı ilanı ile teknisyen, güvenlik görevlisi, destek personeli, temizlik personeli alacak.

Munzur Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alımı için iş ilanı yayımladı. Buna göre teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli Bakım onarım), temizlik personeli alınacak.


Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları

1. Türk vatandaşı olmak. 
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur. 3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 
4. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak. 
5. 2020-KPSS ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak. 
6. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
7. 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a/2 bendi uyarınca, 4-B madde kapsamında istihdam edilenler için “…hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” yönünde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamayacaktır.


Sözleşmeli Personel Alımı Gerekli Belgeler

- Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan başvuru formu) - 2020 KPSS Sonuç Belgesi, - 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır) 
- Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 
- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,(onaylı sureti) 
- Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.) 
- Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.) 
- Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 
- Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 
- Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.) 


Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Bilgileri

Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) Munzur üniversitesi resmi internet sayfası https://www.munzur.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Munzur Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Aktuluk Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ adresine şahsen yapacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks, internet veya posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (428) 213 17 94, (1431,1438 )numaralı telefondan ve [email protected] e-posta adresinden yardım alabilecektir. 

Özel şartlar ve tam ilan metni için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 14 Ocak 2022

Popüler İlanlar