Devlet Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Güvenlik Görevlisi Ve Temizlik Personeli Alacak

Devlet Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Güvenlik Görevlisi Ve Temizlik Personeli Alacak

Devlet Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı ilanı ile güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alacağını bildirdi. Detaylar haberimizin devamında…

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı. Buna göre koruma ve güvenlik görevlisi ile temizlik personeli alımı yapacak.


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Genel Şartları

1. Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3. Askerliğini yapmış olmak. (erkek adaylar için)
4. 18 yaşını doldurmuş olup 01 Ocak 1992 ve sonrasında doğmuş olmak,
5. Başvuracak adayların Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1. maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
6. Kamu görevinden ihraç edilenler başvuru yapamayacaklardır.


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Özel Şartları

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Pozisyonuna başvuracak adaylarda;

a) Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması veya Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programının birinden mezun olmak,
b) İlk başvuruda ilana son başvuru tarihi itibariyle, atanmaya hak kazanan adaylar için ise evrak teslimi için belirlenen tarih itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
c) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
d) Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engeli, şaşılık, görme engeli, yürüme engeli, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik, yüz çehresinde dikkat çeken sabit iz ve benzeri engelleri bulunmamak.
f) Erkek adaylar için 170 cm kadın adaylar için 165 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’ten fazla 13’ten az olmaması. (Örneğin 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’den az olmaması gerekmektedir.)
g) Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.


Destek Personeli Pozisyonuna (Temizlik Hizmetleri) başvuracak adaylarda;

a) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Mezunu olmak.
b) Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak.
c) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Başvuru Bilgileri

A) Adaylar başvurularını, 05/01/2022 tarihinden 17/01/2022 günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz www.kmu.edu.tr web sayfasında duyurular bölümünden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuruda adayların istenilen belgeleri sisteme okunaklı şekilde resim veya pdf biçiminde yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
b) Adaylar www.kmu.edu.tr adresinde ana ekranda yapılan duyuru üzerinden giriş yaptıktan sonra online başvuru sisteminde başvurmak istediği unvanı seçip, istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurup istenen belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuruyu Tamamla” butonuna
tıkladığında online başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilecektir. İlgili komisyon tarafından evrak incelemesi, adayın online başvuruda eklediği belgeler üzerinden yapılacak olup okunaklı olmayan belgeler dikkate alınmayacak ve başvuru geçersiz sayılacaktır.
c) İstenilen bilgiler doldurulup belgeler yüklenip “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklandıktan sonra başvuru süresince güncelleme yapılamayacaktır.
d) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. www.ariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2022

Popüler İlanlar