Devlet Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı

Devlet Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı

Devlet Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı ilanı ile 14 işçi ve memur alımı gerçekleştirecek. İlan için son başvuru tarihi 14 Ocak 2022 günüdür.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı ilanı ile 14 işçi ve memur alımı yapacak. Buna göre eczacı, tekniker, teknisyen, destek personeli alınacak.


Devlet Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Genel Şartları

**Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 
**Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.
**2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.
**657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak
**Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
**Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak (14/01/1987 tarihinden sonra doğanlar).
**Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
**Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak. 
**Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.
**Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verenler, beyanda bulunanlar veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Sözleşme yapılmış olsa dâhi feshedilir.
**Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.


Devlet Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı İçin Gerekli Belgeler

1) Başvuru formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır). 
2) Mezuniyet belgesi (Barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir). 
3) 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. 
4) Tecrübe istenen pozisyonlara başvuran adaylar için, Çalışma Belgesi ve SGK Dökümü veya Hizmet Belgesi (SGK Dökümü Barkodlu E-devlet çıktısı da kabul edilecektir). 
5) Sertifika veya Belge (Başvurulan unvanda isteniyorsa fotokopisi aslı görülerek fotokopisi alınacaktır).


Devlet Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Bilgileri

**Müracaatlar ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax, e-posta, internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
**Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.
sivas-1-002.pngsivas-2-002.png

Son Başvuru Tarihi: 14 Ocak 2022

Popüler İlanlar