Devlet Üniversitesi 4B Sözleşmeli Personel Alımı Büro Görevlisi Mühendis Teknisyen Tekniker Kütüphaneci Alınacak

Devlet Üniversitesi 4B Sözleşmeli Personel Alımı Büro Görevlisi Mühendis Teknisyen Tekniker Kütüphaneci Alınacak

Devlet Üniversitesi 4B sözleşmeli personel alımı ilanı ile büro görevlisi, mühendis, teknisyen, tekniker, kütüphaneci olarak toplamda 10 personel alacak.

İstanbul’da Türk-Alman Üniversitesi 4B sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı. Buna göre büro görevlisi, mühendis, teknisyen, tekniker, kütüphaneci alacak.


4B Sözleşmeli Personel Alımı Genel Şartları

a.         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak
b.         Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
c.         Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
d.         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
e.         Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).
f.         Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
g.         Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
h.         İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir. 


4B Sözleşmeli Personel Alımı İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Formu (http://pdb.tau.edu.tr/formlar İnternet sayfasından temin edilebilir)
Diploma Fotokopisi (e-Devlet üzerinden Alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)
Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi.
KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi.
Tecrübe belgesi (İstenilen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü) e-Devlet üzerinden barkod bulunan belge alınabilir.
Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)
Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)
Özel şartlar bölümünde istenilen belgeler
1 Adet fotoğraf 


4B Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Bilgileri

Adaylar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sayfası http://pdb.tau.edu.tr/tr de ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapabilirler.
 
BAŞVURU TARİHLERİ : 14.02.2022-28.02.2022
BAŞVURU ADRESİ    : Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Şahinkaya Cad. No: 106 Beykoz / İSTANBUL 

Özel şartlar ve tam ilan metni için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2022

Popüler İlanlar