Devlet Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor

Devlet Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor

Devlet Üniversitesi personel  alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacağını duyurmuştur. 

Devlet Üniversitesi personel  alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli (Kıdemli Yazılımcı, Tecrübeli Yazılımcı, Yazılım Geliştirici, Tecrübeli Sistem Yöneticisi)
alımı yapacağını duyurmuştur. 

Genel Başvuru Şartları

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gereklidir. Adayların belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)  gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 
Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemesi (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir) 
gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmaması gereklidir.

Özel Başvuru Şartları

Kıdemli Yazılımcı (1 Kişi – 2,4 Katına Kadar) 

**Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir. 
**.Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır. 
**Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.), 
**.NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır. 
**HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir. 
**Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır. 
**Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır. 
**T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır. 
**Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir. 
**Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır. 
**Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır. 
**Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır. 
**İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir. 
**Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır. 
**Vue.js veya React.Js kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak. 
**İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır. 
**Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir. 

Tecrübeli Yazılımcı (2 Kişi – 2,0 Katına Kadar) 

**Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir. 
**.Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır. 
**Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.) 
**.NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır. 
**HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir. 
**Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır. 
**Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır. 
**T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır. 
**Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir. 
**Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır. 
**Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır. 
**Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır. 
**İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir. 
**Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır. 
**İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır. 
**Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir. 

Yazılım Geliştirici (2 Kişi – 1,5 Katına Kadar) 

**Proje kapsamında ara yüz çalışması yapabilmeli, HTML ve CSS yazabilmelidir. 
**C# ve ASP.Net dillerinde uygulama geliştirme yapabilmelidir. 
**ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojisini çok iyi derecede bilmelidir. 
**HTML, CSS, Ajax, jQuery, Silverlight teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir. 
**Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır, 
**İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir. 
**Erkek adaylar askerliğini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecilli olmalıdır. 
**Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir. 

Tecrübeli Sistem Yöneticisi (1 Kişi – 3 Katına Kadar) 

**Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır. 
**Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır. 
**Veri depolama sistemlerinde (IBM, NetApp, EMC vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır. 
**Veri yedekleme sistemlerinde (EMC Avamar, Veeam Backup vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır. 
**SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır. 
**Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmalıdır. 
**Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır. 
**Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (puppet, ansible, zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmalıdır. 
**Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmalıdır. 
**Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmalıdır. 
**Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory, WSUS, CIFS servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır. 
**Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (SCOM vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmalıdır. 
**İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir. 
**Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır. 
**İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır. 
**Üniversite bilişim altyapısı sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir. 

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 09.03.2021 (17:302a kadar) olup, başvurular  ubs.ikc.edu.tr:81/BilisimPersoneliBasvuru adresinden elektronik ortamda yapılacaktır.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
İlan metnine linkten ulaşılabilir. 
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 09 Mart 2021