Devlet Üniversitesi 98 Sözleşmeli Personel Alımı

Devlet Üniversitesi 98 Sözleşmeli Personel Alımı

Devlet Üniversitesi 98 ortaöğretim ve ön lisans mezunu sözleşmeli personel alımı ilanı ile destek personeli, güvenlik görevlisi, teknisyen alacak.

Kastamonu Üniversitesi 98 ortaöğretim ve ön lisans mezunu sözleşmeli personel alımı ilanı ile destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen alacak.

 

İŞKUR Sürekli İşçi Alımı 25 Daimi Personel

Üniversite Sözleşmeli Personel Alıyor

 

Sözleşmeli Personel Alımı Genel Şartları

A- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan şartları sağlamak.
B- 18 yaşını tamamlamış olmak.
C- Adaylar, aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana müracaat edebilecektir.
D- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
E- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda görevini devamlı yapmasına ve tam zamanlı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
F- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
G- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
H- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları müracaat tarihinin son günü itibariyle taşıyor olmak ve belgelendirmek.
İ- Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.
J- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. 


Sözleşmeli Personel Alımı Gerekli Belgeleri

1-Müracaat Formu (İmzalı ve eksiksiz doldurulacak. Müracaat formuna https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/belgeler/idari-belgeler bu adresten ulaşabilirsiniz.)
2-Diploma veya Mezuniyet Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Sorguluma kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)
3-Tercih edilen pozisyon için KPSS sonuç belgesi. (Sorguluma kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)
4-2 (iki) adet Fotoğraf (Müracaat formuna yapıştırılacaktır.)
5-Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Sorguluma kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)
6-Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
7-Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan müracaat tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak müracaat formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)
8-Sertifika veya ustalık belgesi istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
9-Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Sorguluma kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)
10-Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
11-Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi.
12-Müracaat süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Kamu Hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu. (Raporda boy/kilo ölçümü yer alacaktır.) 


Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Bilgileri

Son Müracaat Tarihi : 17/02/2022 (Mesai bitimi itibariyle.) 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sayfası : https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ 
Müracaat Adresi : Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı (Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi No: 19 Merkez- Kuzeykent / KASTAMONU) 
Müracaat Şekli : Adayların müracaat formu ve ilanda müracaat edecekleri pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli müracaatlardan Üniversitemiz sorumlu değildir. (Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
İletişim Bilgileri : Şube Müdürü Tayfun TİRYAKİ (0366 280 15 84) Şef V. İhsan ŞAHİN (0366 280 15 95) Bilgisayar İşletmeni Behiye KAÇAN (0366 280 15 90)

Son Başvuru Tarihi: 17 Şubat 2022

Popüler İlanlar