Devlet Üniversitesi İŞKUR Üzerinden 20 İşçi Alımı

Devlet Üniversitesi İŞKUR Üzerinden 20 İşçi Alımı

Devlet Üniversitesi İŞKUR Üzerinden 20 İşçi Alımı

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilan kapsamında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi  10 Temizlik Görevlisi, 8 Güvenlik Görevlisi, 2 Temizlik Görevlisi (Engelli)   alımı yapacağını duyurdu.
İŞKUR üzerinden Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi işçi alımı yapılması için iş ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda Kurum 10 Temizlik Görevlisi, 8 Güvenlik Görevlisi, 2 Temizlik Görevlisi (Engelli) alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların  askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Özel Başvuru Şartları 

Temizlik Görevlisi İçin ( İŞKUR ilan No 00005846894)
**Lise ve dengi okul mezunu olmak.
**18 – 35 yaş arasında olmak.
**Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.
**Kütahya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

temizlik1.jpgtemizlil2.jpg
Güvenlik Görevlisi İçin  ( İŞKUR ilan No 00005846940)
**Lise ve dengi okul mezunu olmak.
**18 – 35 yaş arasında olmak.
**5188 sayılı Kanun Gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak - temel eğitim sonrası kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması ve Valiliklerce verilen geçerli Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
**İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
**Kütahya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

guvenlik1.jpgguvenlik2.jpg
Temizlik Görevlisi (Engelli) İçin İçin  ( İŞKUR ilan No 00005846846)
**En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
**18 – 35 yaş arasında olmak.
**Kütahya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
**Engelli sağlık kurulu raporu ile en az %40 engeli olduğunu belgelendirmek.

engellitemizlik1.jpg

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi  22.01.2021 Cuma günü olup, başvurular İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor   Bunun için öncelikle adayların İŞKUR web sitesine üye olmaları ve https://esube.iskur.gov.tr/  web adresine şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra ilan numarasına göre arama yapılır.  Alo 170 aracılıyla da başvuru yapılabilir.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

iskur_universite-basvuru.jpg

Son Başvuru Tarihi: 22 Ocak 2021