Devlet Üniversitesi Ortaöğretim Güvenlik Görevlisi Ve Temizlik Personeli Alımı Yapacak

Devlet Üniversitesi Ortaöğretim Güvenlik Görevlisi Ve Temizlik Personeli Alımı Yapacak

Devlet Üniversitesi ortaöğretim mezunu güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı ilanı yayımladı. Google da üst sıralara çıkmak için program kariyer kamu haberidir.

Bayburt Üniversitesi ortaöğretim mezunu 6 koruma ve güvenlik görevlisi ile 4 temizlik personeli alımı yapılması için iş ilanı yayımladı.


Güvenlik Görevlisi Ve Temizlik Personeli Alımı Genel Şartları

1) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 
2) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B Grubundan Lisans mezunları için P3 puan türünden, Önlisans mezunları için P93 ve Ortaöğretim mezunları için P94 puan türünden en az 55 puan almış olmak. 3) Askerlik ile ilişiği bulunmamak. 
4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
5) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 
6) 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir. 
7) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması, 
8) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. 
9) İstihdam edilecek personel hizmet ihtiyaçlarına göre Üniversitemizin ilçeler dahil farklı yerleşkelerinde görevlendirilecektir. 


Güvenlik Görevlisi Ve Temizlik Personeli Alımı Özel Şartları

Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 
1) En az ortaöğretim mezunu olmak. 
2) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 
3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak, 
4) Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. 
5) 170 cm’den kısa boylu olmamak, (Herhangi bir sağlık kuruluşundan boy ve kilo gösterir belge alınacaktır.) 
6) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 15’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.) 
7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak, 
8) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması(Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır), 
9) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak, MEB veya alındığı Üniversite onaylı, ilgili sertifikalara sahip olmak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak. 


Temizlik Personeli
1) En az ortaöğretim mezunu olmak. 
2) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. 


Güvenlik Görevlisi Ve Temizlik Personeli Alımı için Gerekli Olan Belgeler 

1) Başvuru Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir), 
2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, 
3) Hizmet Dökümü https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan Barkodlu Hizmet Belgesi ya da Barkodlu kurum isimlerini gösterir sigorta tescil dökümü ile birlikte – Barkodlu Belge Oluştur tuşuna basılarak alınması gerekmektedir.) 
4) Diploma fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi, 
5) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 
6) Askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu), 
7) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir), 
8) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık beyanı (Sağlık beyanı örneği internet sayfamızdan temin edilecektir) – Sağlık raporuna gerek yoktur. 
9) Koruma ve Güvenlik Personeli kadrosuna başvuran adayların Özel Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi ve herhangi bir sağlık kuruluşundan ilan tarihinden sonra almış oldukları boy/kilo gösterir belge 


Güvenlik Görevlisi Ve Temizlik Personeli Alımı Başvuru Bilgileri

1) Başvurular, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde https://www.bayburt.edu.tr/ internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 27/12/2021 – 10/01/2022 (dâhil) tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığında (Dede Korkut Külliyesi 21 Şubat Caddesi Trabzon Yolu Üzeri İdari Birimler Binası 69000/BAYBURT) olacak şekilde posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (Posta yoluyla yapılan başvurularda postanın en geç başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza ulaşmış olması gerekmektedir.) 
2) Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki unvan için yapılan başvuru da geçersiz sayılacaktır. 
3) Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
4) Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz. 

Son Başvuru Tarihi: 10 Ocak 2022

Popüler İlanlar