Devlet Üniversitesi Ortaöğretim Ve Lisans Mezunu Kamu Personel Alımı Başvuru Şartları

Devlet Üniversitesi Ortaöğretim Ve Lisans Mezunu Kamu Personel Alımı Başvuru Şartları

Devlet Üniversitesi ortaöğretim ve lisans mezunu kamu personel alımı ilanı yayımladı. Büro personeli, teknisyen, temizlik görevlisi, bahçıvan, güvenlik görevlisi alınacak.

İzmir Bakırçay Üniversitesi ortaöğrertim ve lisans mezunu 18 kamu personel alımı ilanı yayımladı. Buna göre büro personeli, teknisyen, temizlik görevlisi, bahçıvan, koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak.


İzmir Bakırçay Üniversitesi Kamu Personel Alımı Genel Başvuru Şartları 

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.  
2- Başvuracak adayların 2020 yılı KPSS(B) grubu sınavından ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan türünden farklı puan türünden veya ilgili puan türünde 60 puanın altında puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz. 
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
5- Haklarında yaptırılacak olan arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. 6- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 
6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 
7- Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların kamu veya özel sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir. 


İzmir Bakırçay Üniversitesi Kamu Personel Alımı İçin Gerekli Evrak

1- Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı), (İlan numarası ve unvanı belirtilmek zorundadır), 
2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.) 
3- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.) 
4- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi , (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.) 
5- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 
6- Adli Sicil Kaydı (E-devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı) 
7- Boy/Kilo Gösterir Belge Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacaktır (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylardan istenecektir) 
8- Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.) 
9- Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı) I


İzmir Bakırçay Üniversitesi Kamu Personel Alımı Başvuru Bilgileri

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu kadronun sıra numarası belirteceklerdir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları ile kadronun sıra numarası belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. ,

Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İZMİR adresine şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan yada eksik belge ile yapılan başvurular, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.  

Son Başvuru Tarihi: 25 Ocak 2022

Popüler İlanlar