Devlet Üniversitesi Sınav Şartsız Sözleşmeli Personel Alımı Temizlik Görevlisi Mühendis Hemşire Güvenlik Şoför Alınacak

Devlet Üniversitesi Sınav Şartsız Sözleşmeli Personel Alımı Temizlik Görevlisi Mühendis Hemşire Güvenlik Şoför Alınacak

Devlet Üniversitesi sınav şartsız sözleşmeli personel alımı için iş ilanı yayımladı. Temizlik Görevlisi Mühendis Hemşire Güvenlik Şoför Alınacak.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi sınavsız 17 sözleşmeli personel alımı yapılması için yayımladığı ilan kapsamında temizlik görevlisi, mühendis, hemşire, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför alınacak.


Sözleşmeli Personel Alımı Genel Şartları

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 
2) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli pozisyonları için) 
3) ) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. 
4) Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli pozisyonları için) 
5) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için). 
6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak. 

 

Devlet Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı 

Devlet Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

 

Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Bilgileri

İlgililerin, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 (on beş) gün içinde e-Devlet üzerinden İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır. 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek ilgililerin silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir. 

Başvuru yapacak tüm adayların “Barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Döküm Belgeleri”ni “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “SGK Bilgisi” alanına yüklemeleri gerekmektedir. 

Son Başvuru Tarihi: 28 Ocak 2022

Popüler İlanlar