Devlet Üniversitesi Sınavsız 21 Sağlık Personeli Alımı! Sona Eriyor

Devlet Üniversitesi Sınavsız 21 Sağlık Personeli Alımı! Sona Eriyor

Kamu personeli alımı için yayımlanan ilanlar kapsamında hemşire, sağlık teknikeri ve ebe olmak üzere 21 personel alımı yapıyor Mersin Üniversitesi. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde...

Kamu personeli alımı için Mersin Üniversitesi iş ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda Mersin Üniversitesi hemşire, sağlık teknikeri ve ebe olmak üzere 21 personel alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları 

** Mersin Üniversitesi 21 personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Mersin Üniversitesi 21 personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşıması zorunludur. 
** personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40'ınci maddesindeki yaş şartlarını, 41’inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşıması zorunludur. 
**657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler, 
** Mersin Üniversitesi 21 personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Mersin Üniversitesi 21 personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Mersin Üniversitesi 21 personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Mersin Üniversitesi 21 personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Mersin Üniversitesi 21 personel alımı ilanına başvuracak olan adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması zorunludur...
** Mersin Üniversitesi 21 personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
** Mersin Üniversitesi 21 personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olması zorunludur.

mersin-uni-1-001-png.pngmersin-uni-2-001-png.pngmersin-uni-3-001-png.pngmersin-uni-4-png.png

Adaylardan İstenilen Belgeler

** Mersin Üniversitesi 21 personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan üniversitenin web sayfasından alınacak Başvuru Formu istenmektedir.
** Mersin Üniversitesi 21 personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Mersin Üniversitesi 21 personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Mersin Üniversitesi 21 personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Mersin Üniversitesi 21 personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Mersin Üniversitesi 21 personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
** Mersin Üniversitesi 21 personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Mersin Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Mersin Üniversitesi 21 personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Mersin Üniversitesi 21 personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** Mersin Üniversitesi 21 personel alımı ilanına başvuracak olan adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.
** Mersin Üniversitesi 21 personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı 

Başvuru Bilgisi

Mersin Üniversitesi personel alımı ilanına son başvuru tarihi 26.04.2021 günü olup başvurmak isteyen adayların başvuru belgelerini, online başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak şahsen Üniversite Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na iletmeleri gerekmektedir.
Resmi İlan
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 26 Nisan 2021