Devlet Üniversitesi Sınavsız En Az Lise 23 Sözleşmeli Personel Alıyor

Devlet Üniversitesi Sınavsız En Az Lise 23 Sözleşmeli Personel Alıyor

Kamu personeli alımı için yayımlanan ilanlar kapsamında 23 sözleşmeli personel  alımı yapıyor Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde..

Kamu personeli alımı için Zonguldak iş ilanları kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda 23 hemşire alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları

**Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Özel Başvuru Şartları 

a - Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen tüm adayların Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020 KPSS Lisans, 2020 KPSS Ortaöğretim ve 2020 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olması gerekmektedir.
b - Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların gece  nöbeti  tutmasına  engel  olabilecek  sağlık  problemi  bulunmaması gerekmektedir.
c - Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların  herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor  olması gerekmektedir.
d - Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle  yapılacak  yerleştirme  işlemlerinde,  ortaöğretim  mezunları  için  KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılmaktadır. 

hemsire-basvuru-sartlari.jpg

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
j - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 12.03.2021 günü (saat: 23:59’a kadar) olup başvurular https://w3.beun.edu.tr/   web adresi üzerinden online olarak  yapılacaktır.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
İlan metnine linkten ulaşılabilir.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 12 Mart 2021