Devlet Üniversitesi Sınavsız Sözleşmeli 20 Personel Alımı

Devlet Üniversitesi Sınavsız Sözleşmeli 20 Personel Alımı

Devlet Üniversitesi tarafından personeli alımı için yayımlanan ilanda hemşire ve sağlık teknikeri olmak üzere 20 personel alınacağını bildirdi Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü.

Devlet Üniversitesi tarafından  personeli alımı için yayımlanan ilan kapsamında Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü hemşire ve sağlık teknikeri olmak üzere 20 personel alınacağını bildirdi.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan üniversitenin web sayfasından alınacak başvuru formu istenmektedir.
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge istenmektedir.
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşıması zorunludur. 
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40'ınci maddesindeki yaş şartlarını, 41’inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşıması zorunludur. 
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler, 
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması zorunludur.
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adayların tüm ünvanlar için yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmaması zorunludur.
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
** Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş 
olması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına başvurmak isteyen adayların başvuru belgelerini Üniversite Rektörlüğünün Genel Evrak Birimine şahsen veya posta yolu ileiletmeleri gerekmektedir. İş talep formu https://personeldb.erciyes.edu.tr/AltMenu/Personel-Daire-Baskanligi/32/0/5)  adresinden temin edilecektir. Son başvuru tarihi 20 Nisan 2021 günüdür.

erciyes-1.pngerciyes-2.pngerciyes-3.png

Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2021