Devlet Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alınacak

Devlet Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alınacak

Devlet Üniversitesi sözleşmeli personel almak için resmi iş ilanı yayımladı. Sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve alım yapılan kadrolar neler?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 7 sözleşmeli personel ilanı ile bilişim personeli alacağını bildirdi. İlan için son başvuru tarihi 9 Şubat günüdür.


Sözleşmeli Personel Başvuru Şartları

a.         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b.         Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c.         (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.)
d.         Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e.         Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.
f.         Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 


Sözleşmeli Personel Gerekli Belgeleri

a)         Başvuru formu (Fotoğraflı)
b)         Özgeçmiş
c)         Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği
d)         Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
e)         Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
f)         KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),
g)         Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin puanı(0) sıfır olarak hesaplanacaktır.
h)         Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, ı) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel   Şartlar   başlığındaki   (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.)
i.         Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
j.         Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,
k)         Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)
l)         Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.


Sözleşmeli Personel Başvuru Şartları

Başvuru Bitiş Tarihi   : 09 / 02 / 2022
Başvuru Yeri  : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Avcılar Yerleşkesi Rektörlük Binası Avcılar/İSTANBUL
Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 09 Şubat 2022

Popüler İlanlar