Dışişleri Bakanlığı Personel Alımı İlanı İle Destek Personeli Ve Güvenlik Personeli Alınacak

Dışişleri Bakanlığı Personel Alımı İlanı İle Destek Personeli Ve Güvenlik Personeli Alınacak

Dışişleri Bakanlığı alımı ilanı ile Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı bünyesine güvenlik görevlisi ile destek personeli alınacak.

Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanı ile Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı sınavla engelli ve engelsiz sözleşmeli personel alımı yapacak. Buna göre koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli alımı yapılacak.


Dışişleri Bakanlığı Personel Alımı Genel Şartları

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak, 
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 ve sonrası) 
c) Müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; unvanlarına göre alınacak personel sayısının 4 katı aday arasına girmek (son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılırlar),


Dışişleri Bakanlığı Personel Alımı Özel Şartları

Koruma ve Güvenlik Görevlisi
a) En az lise mezunu olmak, 
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020 yılı (B) Grubu) KPSS P3, KPSS P93 (Ön Lisans) ya da KPSS P94 (Ortaöğretim) puan türlerinin birinden 70 ve üzeri puan almış olmak, 
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 
ç) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak, 
d) Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 
e) Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 


Engelli Destek Personeli (Hizmetli)
a) En az lise mezunu olmak, 
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından EKPSS P1(Ortaöğretim), EKPSS P2 (Ön Lisans) ya da EKPSS P3 (Lisans) puan türlerinin birinden puana sahip olmak, 


Destek Personeli (Hizmetli) unvanından görev alanı “Temizlik” olarak belirlenen pozisyonlar
a) En az lise mezunu olmak, 
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020 yılı (B) Grubu) KPSS P3, KPSS P93 (Ön Lisans) ya da KPSS P94 (Ortaöğretim) puan türlerinin birinden 70 ve üzeri puan almış olmak, 
c) Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak, 


Destek Personeli (Hizmetli) unvanından görev alanı “Teknik Destek” olarak belirlenen pozisyonlar
a) En az lise mezunu olmak, 
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020 yılı (B) Grubu) KPSS P3, KPSS P93 (Ön Lisans) ya da KPSS P94 (Ortaöğretim) puan türlerinin birinden 60 ve üzeri puan almış olmak, 
c) Teknik eğitim veren lise veya yükseköğretim kurumlarının (lisans/ön lisans) Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel Elektronik, İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak ya da bu alanlarda MEB onaylı sertifikaya sahip olmak.


Dışişleri Bakanlığı Personel Alımı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

a) Yükseköğrenim veya orta öğretim mezuniyet belgesi veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği). 
b) KPSS veya EKPSS sonuç belgesi 
c) (Engelli başvuruları için) Engellilik Durumunu gösteren sağlık raporu 
ç) Destek Personeli (Hizmetli) unvanında görev alanı “teknik destek” olarak belirlenen pozisyonlara başvuracak adaylar için belirlenen sertifikaların aslı veya onaylı örneği (ilanda belirtilen mezuniyet alanlarının birinden mezun olmayan adaylar için) 
d) T.C. Kimlik Numarası beyanı 
e) Adli Sicil Beyanı, 
f) Yazılı özgeçmiş, 
g) Son altı ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf


Dışişleri Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Bilgileri 

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 24 Ocak 2022 – 14 Şubat 2022 
Başvurular, Ajansın https://ikbasvuru.ua.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapabileceklerdir. 
 

disisleri-1-001.pngdisisleri-2-001.pngdisisleri-3-001.png

Son Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2022

Popüler İlanlar