Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak

Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapılması için ilan yayımladı. İlanda Dışişleri Bakanlığı sekreter alımı yapılacağını bildirdi Londra Başkonsolosluğu için.

Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Dışişleri Bakanlığı yayımlanan ilan kapsamında Londra Başkonsolosluğunda görevlendirilmek üzere sekreter alımı yapılacağını bildirdi. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
** Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan başvuru dilekçesi istenmektedir.
** Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır
** Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
** Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanına son başvuru tarihi 10 Mayıs günü olup başvurular Başkonsolosluğumuz “Rutland Lodge, Rutland Gardens SW7 1BW, Londra” adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:00-13:00, 14.00-16.00 saatleri arasında) şahsen yapılabiliır. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.
disisleri-1.pngdisisleri-2.pngdisisleri-3.png

Son Başvuru Tarihi: 10 Mayıs 2021