Diyanet İşleri Başkanlığı Kpss 50 Puan İle 40 Kamu Personeli Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı Kpss 50 Puan İle 40 Kamu Personeli Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS 50 puan ile 40 kamu personeli alımı yapılması için iş ilanı yayımlandı. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde...

Diyanet İşleri Başkanlığı KPSSen az  50 puan ile 40 kamu personeli alımı ilanı yayımlandı. Kurum tarafından yayımlanan ilanda 9. dereceden 40 cami rehberi alınacağı bildirildi.

Genel Başvuru Şartları

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların  askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir. (www.kariyerkamu.com haberidir)
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Özel Başvuru Şartları 

a - Kurum personel alımı ilanına başvuracak tüm Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olması gerekmektedir.
b - Kurum personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olması gerekmektedir.(www.kariyerkamu.com haberidir)
a - Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların  sınava müracaatların son günü itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinin herhangi birinden en az 40 (Kırk) puan almış olması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olması ya da Başkanlıkça belirlenmiş dillerin resmi olarak konuşulduğu ülkelerde en az ortaöğretimini tamamladığını belgelendirmesi (Dil belgesi için ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil eşdeğerlilikleri esas alınacaktır.) gerekmektedir.

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir. (www.kariyerkamu.com haberidir)
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
j - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 13.01.2021  (saat 23:59) Çarşamba günü olup başvurular sinav.diyanet.gov.tr web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır.
İlan metnine linkten ulaşılabilir.
https://insankaynaklari.diyanet.gov.tr/Detay/666/2020-y%C4%B1l%C4%B1-cami-rehberi-al%C4%B1m%C4%B1-s%C4%B1nav%C4%B1-duyurusu
(www.kariyerkamu.com haberidir)

Son Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2021