DPB Adalet Bakanlığı 15 Kamu Personeli Alımı

DPB Adalet Bakanlığı 15 Kamu Personeli Alımı

Yapılan DPB ilanıyla Adalet Bakanlığı bünyesine 15 Stajyer kontrolör alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı kamu alımında adaylarda aranan şartlar nelerdir?

Adalet Bakanlığı tarafından devlet personel başkanlığı üzerinden yapılan ilan ile 15 kişi stajyer kontrolör kariyer kamu personeli alımı bakanlık tarafından düzenlenecek sözlü sınavı ile açıktan atanacak.

Adalet Bakanlığı Stajyer Kontrolör Kamu Alımı Sınava Katılma Başvuru Şartları Neler?

Adayların,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması,

01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması, (01 Ocak 1985 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.)

Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az dört yıllık öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olması,

2018 ve 2019 yılında A Grubu Kadrolar için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az yetmiş (70) ve üzeri puan almış olması, (Bu iki puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır.)

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartları aranmaktadır.

Başvuru İçin İstenen Evraklar ise;

Başvuru Formu, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesi, Ek-2 Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2 formun UYARI bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-2 formu dışında başka formun kullanılmaması gerekmektedir.)

Mezun olunan okul diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.

Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırma yapılacaktır.)

Hukuk Fakültesi harici bölümlerden mezun olanlar için transkript belgesi,

Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olunduğuna ilişkin yazılı beyan (EK-3),

Fotoğraflı öz geçmiş (El yazısı ile hazırlanıp imzalanacaktır.), askerlik durumunu gösterir belge.

Başvurular Nereye Nasıl Yapılacak?

Başvuruların istenilen belgelerle birlikte 06 Ocak 2020 tarihinden itibaren 20 Ocak 2020 tarihi mesai bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya en geç son başvuru tarihine kadar aynı adreste olacak şekilde posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör 2020 kamu personeli alım ilanını incelemek için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 20 Ocak 2020