DPB Adalet Bakanlığı 7 Kamu Personeli Alımı

DPB Adalet Bakanlığı 7 Kamu Personeli Alımı

Yapılan DPB ilanıyla Adalet Bakanlığı bünyesine 7 pedagog kamu alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı kamu alımında adaylarda aranan şartlar nelerdir?

Adalet Bakanlığı tarafından devlet personel başkanlığı üzerinden yapılan ilan ile 7 kişi Pedagog kariyer kamu personeli alımı bakanlık tarafından düzenlenecek sözlü sınavı ile açıktan atanacak.

Adalet Bakanlığı Pedagog Kamu Alımı Sınava Katılma Başvuru Şartları Neler?

Adayların,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması,

2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alması,

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim bölümlerinin birinden mezun olması gerekmektedir.

Pedagog adayların hazırlaması gereken başvuru evrakları şöyle;

Ek-2 başvuru formu,

Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlıkça onaylanacak),

2018-KPSS sonuç belgesi,

Ek-3 Güvenlik Soruşturması Formu (Formun UYARI bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve bu form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)

Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısıyla hazırlanmış ve imzalanmış),

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan evrakları istenilmekte.

Başvurular Nereye Nasıl Yapılacak?

Başvurular 13 Ocak 2020 tarihinde ile 24 Ocak 2020 tarihi arasında yapılmalıdır. Başvuruların Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığa ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmekte. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve başka başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecek.)

Adalet Bakanlığı 7 Pedagog 2020 kamu personeli alım ilanını incelemek için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 24 Ocak 2020