DSİ Yüksek Ücretle Kamu Personeli Alacak

DSİ Yüksek Ücretle Kamu Personeli Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kamu personeli alımı ilanı iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda 5 bilişim personeli alımı yapacağını duyurmuştur. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde... 

Kamu personeli alımı için k Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü iş ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 bilişim personeli alımı yapacağını duyurmuştur. 

Genel Başvuru Şartları

**Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.
**Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gereklidir. Belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gereklidir. (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler).
**Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğeri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması gereklidir. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
**Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların belgeleme ve raporlama usulüyle çalışmaya yatkın, uzaktan çalışmaya, esnek çalışma saatlerine ve şehir dışı görevlendirme imkanına açık olması gereklidir.
Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Özel Başvuru Şartları 

Ağ Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

aguzmani.jpg
Sistem Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

sistemuzmani-002.jpg
Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

kidemliveritabaniuzmani-1.jpgkidemliveritabaniuzmani-2.jpg
Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

yazilimgelistirmeuzmani-1.jpgyazilimgelistirmeuzmani-2.jpg

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Bilişim personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Bilişim personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Bilişim personeli alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Bilişim personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Bilişim personeli alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Bilişim personeli alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Bilişim personeli alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Bilişim personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
j - Bilişim personeli alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Başvurular 01.03.2021 - 15.03.2021 tarihleri arasında  şahsen ya da posta yoluyla veya yapılacaktır. 

dsi-basvuru.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
Başvuru Klavuzu
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2021