EGM 1225 Kamu Personeli Alımı Yapacak

EGM 1225 Kamu Personeli Alımı Yapacak

Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine yeni kamu personeli alımı için 1225 kadroya yer verildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine yeni memur alımı için kadro verildi. Yayınlanmış olan kararnamede Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerine kamu personeli alımı için 1225 kadroya yer verildiği belirtildi. Ayrıca kararnamede 3297 personel kadrosunda değişiklik olduğuna da yer verildi.

 Belirtilen  bu kadrolardan 9, 10 ve 12 dereceli olan kadro alımlarının açıktan ,diğer yapılacak olan  alımların ise  kurum içinde görevde yükselme sınavı ile gerçekleşmesi  planlanıyor. Yayımlanan bu kadrolar göz önüne alındığında  yeni kadroya daha 1200 VHKİ ve 25 hizmetli alımı yapılması bekleniyor.

Söz konusu kadrolara alımlar henüz başlamamış olup, ilerleyen günlerde  EGM kamu personeli alımı ilanı netleştiğinde sizlerle paylaşacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine alınması planlanan kamu personeli kadroları şu şekildedir.

egm-1.pngegm-2.png

Genel Başvuru Şartları

** Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine alınması planlanan kamu personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine alınması planlanan kamu personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine alınması planlanan kamu personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine alınması planlanan kamu personeli alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2021