Emniyet Genel Müdürlüğü Büro İşçisi Alımı Yapıyor!

Emniyet Genel Müdürlüğü Büro İşçisi Alımı Yapıyor!

Emniyet genel müdürlüğü İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu büro isçisi alımı yapacağını duyurdu. Detaylar haberimizde…

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından İŞKUR’da yapılan açıklamaya göre alınacak personelin En az İlköğretim mezunu Terörle Mücadelede Yaralanan (TMY) statüde Büro İşçisi olarak kurum bünyesinde görevlendirileceği belirtiliyor.

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

Büro İşçisi için aranan nitelikler Sadece TMY olanlar başvuru yapabilir;

Türk vatandaşı olmak, 18 ila 35 yaş arasında olmak, Askerlikle ilişiği olmamak, (fiilen yapmış veya muaf), Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, cinsel taciz, cinsel istismar, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, 657 DMK’nın 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak, Yaptırılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak ve Samsun ilinde ikamet ediyor olmak şartları aranmaktadır.

Adaylar için son başvuru tarihi 29 Haziran 2020’dir.

Adaylar için kura çekimi 10 Temmuz 2020 tarihinde saat 10:30’da Emniyet Müdürlüğü Konferans salonunda noter huzurunda yapılacaktır.

Kura sonucu belirlenen asil ve yedek adaylar; Terörle Mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralandığına dair komutanlık yazısı ve sağlık raporu vs. belgelerini, Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisini, Öğrenim Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisini Samsun Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat teslim edeceklerdir. Evrak teslim tarihleri kurum internet adresinden yayınlanacaktır

Evraklarını tam ve eksiksiz teslim ederek Mülakat (sözlü) sınavına girmeye hak kazananlar Emniyet Müdürlüğü internet sitesinden ilan edilecektir, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar için İŞKUR başvuru numarası 00005551804’tür.

Son Başvuru Tarihi: 29 Haziran 2020