En Az İlköğretim Engelli Kamu İşçisi Alımı

En Az İlköğretim Engelli Kamu İşçisi Alımı

İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu engelli kamu işçisi alımı yapılması için yayımlanan Belediye is ilanları kapsamında vasıfsız işçi alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu 8 engelli kamu işçisi alımı yapılması için Belediye is ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Bursa TARIMAŞ vasıfsız beden işçisi alacak.

 

40 Güvenlik Görevlisi İZENERJİ Personel Alımı

Belediye Şoför Alımı İlanları Yayımlandı

 

ENGELLİ KAMU İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.

 

Belediye Personel Alımı ilanları İle 231 Kişilik Kadro Açıklandı

Sağlıkçı Destek Personeli Büro Personeli 21 4B Sözleşmeli Personel Alımı

 

ENGELLİ KAMU İŞÇİSİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilköğretim mezunu olması zorunludur.     


ENGELLİ KAMU İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ 

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 30.01.2022 günü olup başvurular Yolçatı Mah. Hal Yolu Cad. No:2/1 Nilüfer Bursa adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.
 

bursa-009.png

Son Başvuru Tarihi: 30 Ocak 2022

Popüler İlanlar