En Az İlköğretim Mezunu 558 Personel Alımı Sabah 9 Buçuk Akşam 7 Çalışma

En Az İlköğretim Mezunu 558 Personel Alımı Sabah 9 Buçuk Akşam 7 Çalışma

İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu sabah 9 buçuk akşam 7 çalışacak 558 personel alımı yapılması için Belediye is ilanları yayımlandı.

İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu 558 personel alımı yapılması için Belediye is ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul İSYÖN cankurtaran alacak.


PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilköğretim mezunu olması zorunludur.     
  

PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

İSYÖN personel alımı ilanına son başvuru tarihi 15 Mart 2022 günü olup başvurular https://kariyer.ibb.istanbul/   internet adresine CV gönderilerek yapılacaktır. www.kariyerkamu.com
 

isyon.png

Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2022

Popüler İlanlar