En Az İlköğretim Mezunu İl Özel İdaresi Personel Alımı

En Az İlköğretim Mezunu İl Özel İdaresi Personel Alımı

İŞKUR üzerinden İl Özel İdaresi en az ilköğretim mezunu personel alımı yapılması için yayımladığı ilanlarla kamu işçisi alımı yapacağını bildirdi.

İŞKUR üzerinden Şırnak İl Özel İdaresi tarafından engelli personel alımı yapılması için ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında 9 beden işçisi alacağını bildirdi. 

 

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Personel Alımı 6 İlde KPSS’li Ve KPSS Şartsız Personel Alımı

 

İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

 

Devlet Üniversitesi 80 Kişilik Kadroya 12 Meslekten 4B Sözleşmeli Personel Alıyor

Sağlıkçı Destek Personeli Büro Personeli 21 4B Sözleşmeli Personel Alımı

 

İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilköğretin mezunu olması zorunludur.     


İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 04.02.2022 günü olup başvurular Şırnak İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü adresine yapılacaktır.  www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 04 Şubat 2022

Popüler İlanlar