En Az İlköğretim Vasıfsız Beden İşçisi Başvurusu

En Az İlköğretim Vasıfsız Beden İşçisi Başvurusu

İŞKUR iş ilanları üzerinden en az ilköğretim mezunu Kamu Personeli Alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İş İlanları kapsamında vasıfsız beden işçici (engelli) alınacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinnen az ilköğretim mezunu 11 personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Bursa TARIMAŞ vasıfsız işçisi (engeli), alacak.
 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** TARIMAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** TARIMAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** TARIMAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** TARIMAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** TARIMAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** TARIMAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
** TARIMAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilköğretin mezunu olması zorunludur.     

bursa-1-004.pngbursa-2-004.pngbursa-3-003.png


BAŞVURU BİLGİLERİ

TARIMAŞ personel alımı ilanına son başvuru tarihi 18 Ekim 2021 günü olup başvurular www.basvuru.tarimas.com.tr//basvuru.php internet adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com

Son Başvuru Tarihi: 18 Ekim 2021