En Az İlkokul 55 Yaş Sınır Temizlik İşçisi Alımı

En Az İlkokul 55 Yaş Sınır Temizlik İşçisi Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 55 yaş sınır Kamu Personeli Alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İş İlanları kapsamında en az ilkokul mezunu temizlik işçisi alınacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 55 yaş sınır personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Kırıkkale Bahşili Belediyesi 7 temizlik işçisi alacak.
 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Bahşili Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Bahşili Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Bahşili Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** Bahşili Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Bahşili Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Bahşili Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.     
** Bahşili Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması zorunludur.

kirikkale-bahsili.png


BAŞVURU BİLGİLERİ

Bahşili Belediyesi personel alımı ilanına son başvuru tarihi 14 Ekim 2021 günü olup başvurular Hüsetyin Onbaşı Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Belediye Hizmet Binası No: 23 Bahşili Kırıkklale adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com

Son Başvuru Tarihi: 14 Ekim 2021