En Az İlkokul Mezunu 15 Daimi Kamu İşçisi Olarak Şoför Ve Beden İşçisi Alımı

En Az İlkokul Mezunu 15 Daimi Kamu İşçisi Olarak Şoför Ve Beden İşçisi Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 15 daimi kamu işçisi alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında en az ilkokul mezunu beden işçisi ve şoför alınacak.

ŞKUR İş İlanları üzerinden 15 daimi personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Batman Balpınar Belediyesi 11 beden işçisi, 4 şoför alacak.
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Balpınar Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Balpınar Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Balpınar Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Balpınar Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Balpınar Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Balpınar Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Balpınar Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Balpınar Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Balpınar Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Balpınar Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 20 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Balpınar Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Balpınar Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Balpınar Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Balpınar Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Balpınar Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Balpınar Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.
** Balpınar Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.     

batman-1-001.pngbatman-2-001.png


BAŞVURU BİLGİLERİ 

Balpınar Belediyesi personel alımı ilanı için başvuru tarihi 9 Ekim  2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Balpınar Beldesi Yeni Mah. 1.Cadde No:184 adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2021