En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı 230 Kişilik Kadro

En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı 230 Kişilik Kadro

İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu personel alımı yapılması için yayımlanan Belediye is ilanları kapsamında 230 kişilik kadro açıklandı.

İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu personel alımı yapılması için Belediye is ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul TUZ-YAP 130 güvenlik personeli, 100 vasıfsız işçi alacak. 

 

116 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı Büro personeli Teknisyen Sağlık Personeli Alınacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sınavsız Sağlıkçı ve Büro Personeli Alımı

 

EN AZ İLKOKUL MEZUNU PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

 

Devlet Üniversitesi Sınav Şartsız Sözleşmeli Personel Alımı Temizlik Görevlisi Mühendis Hemşire Güvenlik Şoför Alınacak

12 Devlet Üniversitesi 576 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor Farklı Şehirlerden Birçok Meslek

 

EN AZ İLKOKUL MEZUNU PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.     


EN AZ İLKOKUL MEZUNU PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ 

TUZ-YAP personel alımı ilanına son başvuru tarihi 28.01.2022 günü olup başvurular Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. No:17 Tuzla İstanbul adresine yapılacaktır.                                                                                www.kariyerkamu.com haberidir.

https://media.iskur.gov.tr/52493/istanbul-tuz-yap-ins-yatirim-ve-pazarlama-a-s-28-01-2022.pdf 
https://media.iskur.gov.tr/52477/istanbul-tuz-yap-ins-yatirim-ve-pazarlama-a-s-28-01-2022.pdf 

Son Başvuru Tarihi: 28 Ocak 2022

Popüler İlanlar