En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı 55 Yaş Sınır Temizlik Görevlisi Alımı

En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı 55 Yaş Sınır Temizlik Görevlisi Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden Vakıf 55 yaş sınır en az ilkokul mezunu personel alımı ilanı ile temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

İŞKUR üzerinden SYDV 55 yaş sınır 15 personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Ankara Sincan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu.
www.kariyerkamu.com haberidir.


EN AZ İLKOKUL MEZUNU PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.


EN AZ İLKOKUL MEZUNU PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların medeni haklarını kullanmaehliyetine sahip olması zorunludur. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını tamamlamış, 55 yaşını geçmemiş olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.     
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Sincan ilçesinde ikamet ediyor olması zorunludur.


EN AZ İLKOKUL MEZUNU PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ 

Personel alımı ilanına son başvuru 14 Şubat 2022 günü olup başvurular Tandoğan Mah. 155 Sok. No:1 06930 Sincan Ankara adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.
 
sincan-1-001.pngsincan-2-001.png

Son Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2022

Popüler İlanlar