En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Beden İşçisi Ve Büro İşçisi

En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Beden İşçisi Ve Büro İşçisi

En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı için İŞKUR üzerinden ilanlar yayımlandı. En az ilkokul ve ilköğretim mezunu beden işçisi ve büro işçisi alınacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden ilkokul ve ilköğretim mezunu 30 personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. En az ilkokul mezunu personel alımı İlanlar kapsamında Antalya Gündoğmuş 27 beden işçisi, 3 büro işçisi alacak.


En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Genel Başvuru Şartları

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.

antalya-1-009.pngantalya-2-010.png


Başvuru Bilgileri

Gündoğmuş personel alımı ilanına son başvuru tarihi 12.12.2021 günü olup başvurular Fatih Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:37 Gündoğmuş Antalya adresine yapılacaktır.                                                                                www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 12 Aralık 2021

Popüler İlanlar