En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Belediye Şoför Alımı İlanı

En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Belediye Şoför Alımı İlanı

İŞKUR iş ilanları üzerinden Belediye şoför alımı ilanı yayımlandı. Buna göre 12 daimi en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 12 personel alımı yapılması için Belediye personel alımı ilanı yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi en az ilkokul mezunu personel alımı olarak 12 şoför alacak.


BELEDİYE ŞOFÖR ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.     
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az (B) sınıfı sürücü belgesi olması zorunludur.
 

EN AZ İLKOKUL MEZUNU PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

İSPER personel alımı ilanına son başvuru tarihi 31.12.2021 günü olup başvurular kariyer.ibb.istanbul (Genel Başvuru) adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

ofor-002.png

Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2021

Popüler İlanlar