En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı İlanı 275 Kamu İşçi Alınıyor

En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı İlanı 275 Kamu İşçi Alınıyor

İŞKUR iş ilanları üzerinden yayımlanan en az ilkokul mezunu personel alımı ilanı başvuru şartları neler? İş İlanı kapsamında 275 Kamu işçi alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu personel alımı ilanı yayımlandı. İlanlar kapsamında Konya Selçuklu Kent Hizmetleri 275 beden işçisi alımı yapacak.


EN AZ İLKOKUL MEZUNU PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.

Belediye Personel Alımı İlanı Yayımladı Başvurular Ne Zaman Açılacak?

60 Kişilik Kadroya Belediye Şoför Alımı İZELMAN İşbaşvurusu Nasıl Yapılır

 

EN AZ İLKOKUL MEZUNU PERSONEL ALIMI İLANI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması  zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.     


EN AZ İLKOKUL MEZUNU PERSONEL ALIMI İLANI BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımı ilanına başvurular 12.01.2022 - 13.01.2022 tarihleri arasında Selçuklu İstihdam Merkezi Binası Şeyh Şamil Mah. Türkü Sok.No:4 Selçuklu Konya adresinden yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.
konya-010.png

Son Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2022

Popüler İlanlar