En Az Lise 40 Yaş Sınır Özel Güvenlik Görevlisi Alımı

En Az Lise 40 Yaş Sınır Özel Güvenlik Görevlisi Alımı

İŞKUR iş ilanları ile 40 yaş sınır en az lise mezunu personel alımı için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlan kapsamında özel güvenlik görevlisi alacak İstanbul Sarıyer Belediyesi.

İŞKUR iş ilanları ile 40 yaş sınır en az lise mezunu personel alımı için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında İstanbul Sarıyer Belediyesi özel güvenlik görevlisi  alacak.
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Sarıyer Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan  başvuru formu istenmektedir.
** Sarıyer Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Sarıyer Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Sarıyer Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Sarıyer Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Sarıyer Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Sarıyer Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Sarıyer Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Sarıyer Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Sarıyer Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Sarıyer Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Sarıyer Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Sarıyer Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Sarıyer Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Sarıyer Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Sarıyer Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Sarıyer Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

istanbul-sariyer-1.pngistanbul-sariyer-2.png


BAŞVURU BİLGİLERİ 

Sarıyer Belediyesi personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 5 Ağustos 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  iskur@sariyer.bel.tradresine yapılacaktır.  www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 05 Ağustos 2021