Enerji Bakanlığına Personel Alımı İlanı Yayımlandı!

Enerji Bakanlığına Personel Alımı İlanı Yayımlandı!

Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacağını yayımladı. Detaylar ve tüm bilgiler haberimizde…

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 7 (yedi) adet Müfettiş Yardımcısı (İdari) personel alım ilanı yayımlandı.
Bakanlık tarafından yayımlanan personel alım ilanında, "Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Teftiş Kurulu Başkanlığında bulunan 7 (yedi) adet Müfettiş Yardımcısı (İdari) kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav ile personel alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

BAKANLIĞA MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAK;

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
(1) ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı, (KPSS) sonucunda P - 48 puan türünden en az 75 puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde bulunmak. (140’ncı adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler.)
(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
(3) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1985 tarihinden sonra doğanlar.)
(4) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
(5) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak.

Sınava Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler;

(1) Adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgilerin bulunduğu sınav başvuru formu (Formda belirtilen adres, ikametgah beyanı yerine geçecek olup, adaylara yapılacak bütün yazılı tebligatlar bu formda beyan edilen adrese yapılacaktır.).
(2) Aday başvuru dilekçesi.
(3) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf. (bir adedi sınav başvuru formuna yapıştırılacak.)
(4) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi.
(5) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi,
(6) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter, üniversite veya Başkanlıkça onaylı örneği (Belgenin aslı ile şahsen müracaat edilmesi halinde Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından, bir örneği tasdik edilerek, aslı iade edilecektir.) (Eğitimi yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.), e–Devlet üzerinden alınmış “Yükseköğretim Mezun Belgesi” de geçerli kabul edilecektir.
(7) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
(8) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,
(9) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olduklarına dair yazılı beyanı,
(10) Adayın kendi el yazısıyla doldurulmuş özgeçmiş formu,
Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılacaklar arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Başvuru Şekli ve Yeri;

Sınava giriş şartlarına ve konularına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren sınav başvuru formu ve diğer beyan formları, MAPEG Teftiş Kurulu Başkanlığından veya www.mapeg.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Giriş sınavına katılmak için başvurular 29/06/2020 tarihinde başlayacaktır. Sınava katılabilmek için isteklilerin müracaat formunda belirtilen belgelerle birlikte en geç 10/07/2020 günü mesai bitimine kadar (saat: 17.00); Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Mevlana Bulvarı no:76 06560 Beştepe/Yenimahalle/ANKARA adresine elden (şahsen) veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarih ve saatten sonra ulaşan başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Belgesi (Sınav Giriş Belgesi);

 “Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi”, 20.07.2020 tarihinde (www.mapeg.gov.tr.) internet adresinden ilan edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş belgeleri 29.07.2020 tarihinde Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezinin (aday.ankara.edu.tr.) web adresinde yayınlanacaktır.

Yazılı Sınavın Tarihi ve Yeri;

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav aşamalarından oluşur. Yazılı sınav çoktan seçmeli ve test usulüyle 08.08.2020 Cumartesi günü saat 10:00’da başlayacak ve tek oturumda, Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından Ankara’da yapılacaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır. Adaylar sınava gelirken ASYM tarafından verilen sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden herhangi birini (T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kart (yeni kimlik) süresi geçerli pasaport.) yanlarında bulunduracaklardır.

Son Başvuru Tarihi: 29 Haziran 2020