Erciyes Üniversitesi 56 Sözleşmeli Personel Alacak

Erciyes Üniversitesi 56 Sözleşmeli Personel Alacak

Erciyes Üniversitesinin yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 56 Sözleşmeli Personel alımı yapılacak. Detaylar haberimizde…

Erciyes Üniversitesinin yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 56 Sözleşmeli Personel alımı yapılacak.

Yapılan Açıklama;

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın Ek 2. maddesinin (b) bendine göre Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı ve ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Alımı yapılacak unvan: Sözleşmeli Sağlık Personeli

Son Başvuru tarihi: 15 Aralık 2020

Başvuru Şekli: 15 Aralık 2020 (mesai bitimine kadar) şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilecektir.
4-B İş Talep Formu örneği Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasından (https://personeldb.erciyes.edu.tr/AltMenu/Personel-Daire-Baskanligi/32/0/5) temin edilecektir.
Şahsen yapılacak başvurular; Üniversitemiz Rektörlüğü Genel Evrak Birimine yapılacak olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Şartları:

1.    Türk Vatandaşı olmak,
2.    Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3.    Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5.    Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
6.    Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya tecilli olmak.
7.    53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Son Başvuru Tarihi: 15 Aralık 2020