Erciyes Üniversitesi Daimi 21 Kamu Personeli Alım İlanı

Erciyes Üniversitesi Daimi 21 Kamu Personeli Alım İlanı

Güncel kamu personel alım ilanları ile Erciyes Üniversitesi bünyesine 21 kamu personeli alımı yapılıyor. Yapılan kamu alım ilanının ayrıntıları şöyle.

Erciyes Üniversitesi bünyesinde Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 21 kamu personeli alınacak.

Alınacak personeller 20 Hemşire, 1 sağlık teknikeri olmak üzere toplam 21 kişi personel olup alınacak kamu personellerinin giderleri özel bütçeden karşılanacak (Döner Sermaye).

Hemşire 20 kişi alımında adayların Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden veya denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olması,

Sağlık Teknikeri 1 kişi kamu alımında adayların sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının Odyometri bölümünden mezun olması,

Alınacak Personellerde Aranan Genel Şartlar Şöyledir;

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

2018 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için 2018 - KPSSP93 puanı esas alınacaktır,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planları dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

Belirtilen unvanlarda istihdam edilecek kişiler ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde/ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaklar.

Başvuracak adayların 25 Şubat 2020 tarihine kadar Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi, Lisans Mezunları için 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi önlisans mezunları için 2018 (B) grubu sınav sonucu, Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi, Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi, 1 adet fotoğraf belgeleri ile şahsen yapılacaktır.

Tüm kamu personel alımlarını telefon uygulamamız ile takip etmek için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Telefon uygulamamızı indirmek için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 25 Şubat 2020