Et ve Süt Kurumu İŞKUR Üzerinden İlkokul Personel Alıyor

Et ve Süt Kurumu İŞKUR Üzerinden İlkokul Personel Alıyor

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında şoför ve kasap alımı yapıyor Et ve Süt Kurumu Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde…

İŞKUR üzerinden Diyarbakır iş ilanları kapsamında Et ve Süt Kurumu Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda şoför ve 4 kasap alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları

** Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Özel Başvuru Şartları Kasap

**18-35 yaş arasında bulunmak.
**En az İlkokul/İlköğretim mezunu olmak,
**Bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
**Tehlikeli işlerde çalışabilir olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
**MEB onaylı mesleki eğitim kursu sonucu alınan SEKAP (Et İşçiliği ve Kasaplık Sertifikası veya Kasaplık alanında Ustalık veya Kalfalık belgesine sahip olmak veya “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte” belirtilen “Mesleki Eğitim Belgelerinden” birisine (Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Et ve Et Ürünleri İşletmeciliği ve buna eşdeğer) sahip olmak veya et endüstrisi öğrenimi görmüş olmak.

kasap.jpg

Özel Başvuru Şartları Şoför

**18-35 yaş arasında bulunmak.
**En az İlkokul/İlköğretim mezunu olmak,
**Bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
**Tehlikeli işlerde çalışabilir olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
**D veya E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (Karayolları Trafik Yönetmeliğindeki yeni sınıflandırmaya göre C1E, C, CE, D1, D1E, D Sınıfı)
**SRC 3 veya 4 Belgesine sahip olmak. (Yurtdışı veya yurtiçi yük ve eşya taşıma yeterlilik belgesi)

sofor-016.jpg

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
j - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların sürücü belgesinin aslı veyahut noter onaylı sureti gereklidir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir
k - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi  30.04.2021 günü olup, başvurular İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor   Bunun için öncelikle adayların İŞKUR web sitesine üye olmaları ve https://esube.iskur.gov.tr/  web adresine şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra ilan numarasına göre arama yapılır.  
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

etvesutkurumu.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2021