Et Ve Süt Kurumu Teknisyen Alıyor

Et Ve Süt Kurumu Teknisyen Alıyor

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında  soğutma sistemleri teknisyeni alımı yapıyor Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde..

İŞKUR üzerinden Erzincan iş ilanları kapsamında Et Ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda 2 soğutma sistemleri teknisyeni  alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları

**Et Ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Et Ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Et Ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Et Ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Et Ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Et Ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Özel Başvuru Şartları 

a - Et Ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların  bulaşıcı hastalığı olmadığını ve sağlık durumunu tam teşekküllü sağlık kurulu raporu ile belgelemesi (İşe alınacaklardan daha sonra istenecek) gerekmektedir.
b - Et Ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Tehlikeli sınıfa tabi işlerde ve vardiyalı işlerde çalışabilir olduğunu sağlık raporu ile belgelemesi gerekmektedir.
c - Et Ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların vardiyalı işlerde çalışabilmesi gerekmektedir.
d - Et Ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların en az lise (ortaöğretim) mezunu olması (Lise mezunları için Soğutma ve İklimlendirme/Tesisat Teknolojisi bölümü mezunu olması, Önlisan mezunları için İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü mezunu olması) olması gerekmektedir.

etsutkurumu.jpgerz

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Et Ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Et Ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Et Ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Et Ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Et Ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Et Ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Et Ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Et Ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Et Ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi  01.03.2021 günü olup, başvurular İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor   Bunun için öncelikle adayların İŞKUR web sitesine üye olmaları ve https://esube.iskur.gov.tr/  web adresine şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra ilan numarasına göre arama yapılır.  Alo 170 aracılıyla da başvuru yapılabilir.
İlan No: 00005898644
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

iskue-etsut.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 01 Mart 2021