Farklı Branşlarda 57 Personeli Alımı

Farklı Branşlarda 57 Personeli Alımı

İŞKUR üzerinden 57 personeli alımı yapılması için yayımlanan Belediye is ilanları kapsamında farklı branşlarda kamu işçisi alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden daimi personel alımı yapılması için Belediye is ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Tekirdağ EBSAN 2 şef garson, 4 ızgara ustası, 2 tatlı ustası yardımcısı, 2 mutfak şefi, 5 sıcak mutfak aşçısı, 12 mutfak görevlisi, 20 garsonlar, barmenler ve ilgili işçiler, 5 temizlik işçisi, 5 bulaşıkçı (stevard) alacak.

 

GSB 652 Sözleşmeli Personel Alımı

MSB Personel Alımı 93 Hizmetli, Şoför, Memur, Güvenlik, Mühendis, Tekniker, Teknisyen...

 

PERSONELİ ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


PERSONELİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.

 

Adalet Bakanlığı 550 Kamu Personeli Alımı KPSS Siz 2022 

En Az İlköğretim Engelli Kamu İşçisi Alımı

 

PERSONELİ ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ 

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 30.01.2022 günü olup başvurular Ergene Belediyesi Velimeşe Ek Hizmet Binası Ergene Tekirdağ adresine yapılacaktır.                                                                                www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Ocak 2022

Popüler İlanlar