Farklı Branşlardan İşçi Ve Memur Alımı

Farklı Branşlardan İşçi Ve Memur Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden işçi ve memur yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. Farklı branşlardan işçi ve memur alımı yapılacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 11 işçi ve nmemur alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Kayseri Spor Etkinlikleri 4 spor eğitmeni, 2 kondisyoner, 2 fizyoterapist, 3 diyetisyen alacak.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 20-35 yaş aralığında olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.


BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 17.12.2021 günü olup başvurular Osman Kavuncu Mah. Osman Kavuncu Cad. No:271/A Melikgazi Ankara adresine yapılacaktır.                                                                                www.kariyerkamu.com haberidir.

Tam ilan metni için BURAYA TILAYIN

Son Başvuru Tarihi: 17 Aralık 2021

Popüler İlanlar