Farklı Öğrenim Düzeylerinden 2 İlde İşçi Ve Memur Alımı

Farklı Öğrenim Düzeylerinden 2 İlde İşçi Ve Memur Alımı

İŞKUR üzerinden 2 ilde işçi ve memur alımı için iş ilanları yayımlandı. Farklı öğrenim düzeyinden personel alımı son başvuru tarihi 26 Aralık günüdür.

İŞKUR üzerinden 2 şehirlerde 8 işçi ve memur alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında İzmir Buca SYDV 1 istihdamı zorunlu personel (toplu yemek tüketim yerleri), 2 genel işçi (aşevi yrd. personeli), İstanbul İSPER 2 rapörtör, İstanbul BAYPAŞ 3 şoför alımı yapılacağı duyuruldu. www.kariyerkamu.com haberidir.


İŞÇİ VE MEMUR ALIMI İÇİN İSTENİLEN BELGELERİN BAZILARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
(Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.


İŞÇİ VE MEMUR ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.


İŞÇİ VE MEMUR ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ  

İlanlar için son başvuru tarihi 26.12.2021 günü olup başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.
İzmir Buca SYDV
https://media.iskur.gov.tr/51756/izmir-buca-sydv-pers-alimi-26-12-2021.pdf 
İstanbul İSPER
https://media.iskur.gov.tr/51722/istanbul-personel-yonetim-a-s-26-12-2021.pdf  
İstanbul BAYPAŞ 
https://media.iskur.gov.tr/51719/istanbul-baypas-bayrampasa-ins-yat-taah-hiz-san-tic-ltd-sti-26-12-2021.pdf

Son Başvuru Tarihi: 26 Aralık 2021

Popüler İlanlar