Gelir İdaresi 1000 Memur Alımı

Gelir İdaresi 1000 Memur Alımı

Gelir İdaresi Başkanlığı 09 Kasım 2020 Tarihi itibari ile 78 Farklı Şehirde geçerli Tam 1000 Gelir Uzmanı alımı yapacak. Detaylar haberimizde…

Gelir İdaresi Başkanlığı 09 Kasım 2020 Tarihi itibari ile 78 Farklı Şehirde geçerli Tam 1000 Gelir Uzmanı alımı yapacak.

Başvuru başlangıç tarihi 09 Kasım 2020.

Son Başvuru tarihi 20 Kasım 2020.

Alım Unvanı; Gelir Uzmanı

Sınav Yeri: Ankara

Genel Başvuru şartları;

•    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
•    En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak
•    01.01.2020tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
•    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
•    ÖSYM tarafından 2019 ve 2020yıllarındayapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS (A) P48türünden 70 ve üzeri puan almış olmak
•    Süresi içinde başvuru yapmış olmak

Adaylarda aranan şartlardır.

A.    Başvurular, 9Kasım 2020 Pazartesi günü başlayıp, 20Kasım 2020 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir.
B.    Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tradresindeki “Online Sınav Sistemi ”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.
C.    Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

(Aydın ve Zonguldak illerine personel alımı yapılmamaktadır.)

Son Başvuru Tarihi: 20 Kasım 2020