GİB 47 Şehirde 87 Sözleşmeli Kamu Personeli Alacak

GİB 47 Şehirde 87 Sözleşmeli Kamu Personeli Alacak

Kamu personeli alımı için Gelir İdaresi Başkanlığı iş ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda Gelir İdaresi Başkanlığı 87 Sözleşmeli Tekniker alımı yapacağını duyurmuştur. 

Kamu personeli alımı için Gelir İdaresi Başkanlığı iş ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda Gelir İdaresi Başkanlığı 87 Sözleşmeli Tekniker alımı yapacağını duyurmuştur. 

Sözleşmeli Tekniker Alımı Genel Başvuru Şartları

**GİB Sözleşmeli Tekniker alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**GİB Sözleşmeli Tekniker alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**GİB Sözleşmeli Tekniker alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**GİB Sözleşmeli Tekniker alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**GİB Sözleşmeli Tekniker alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**GİB Sözleşmeli Tekniker alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Özel Başvuru Şartları 

**01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.).
** ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

gib-sartlar-1.jpggib-sartlar-2.jpg

Görev Yeri ve Kadro

gib-kadro-1.jpggib-kadro-2.jpg

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
j - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların sürücü belgesinin aslı veyahut noter onaylı sureti gereklidir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir
k - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Başvurular  8 Mart 2021 Pazartesi günü başlayıp, 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek olup http://sinav.gib.gov.tr web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
Başvuru Kılavuzu
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 17 Mart 2021