Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Giresun Üniversitesinin yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 Öğretim Üyesi alımı yapılacak. Detaylar haberimizde…

Giresun Üniversitesinin yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 Öğretim Üyesi alımı yapılacak.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;

•    başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş,
•    2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi,
•    lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(Üniversitemiz personeli dışında başvuruda bulunacaklar için mezuniyet belgelerinin noter onaylı suretleri),
•    yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulanEK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu,
•    EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı
•    4adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
•    Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler

Genel Başvuru Şartları;

    Türk Vatandaşı olmak,
    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
     Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Adaylarda aranan şartlardır.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir

Son Başvuru Tarihi: 10 Kasım 2020