Göç İdaresi Sözlü Sınav ve En Az 4 Bin 50 Maaş ile 5 Kamu Personeli Alım İlanı

Göç İdaresi Sözlü Sınav ve En Az 4 Bin 50 Maaş ile 5 Kamu Personeli Alım İlanı

Kariyer kamu personel alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan son kamu personel alımı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne 5 kişi alınacak. Kamu personeli alım ilanı haberimizde.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan resmi ilan ile müdürlük bünyesine en az 4 bin 50 lira maaş ile kamu personelleri alınacak. Alınacak personeller müdürlüğün merkez teşkilatında çalıştırılacak ve sözlü sınavı ile alınacak.

Alınacak sözleşmeli personellere ödenecek ücret mesleki  deneyimi 5 Yıldan Fazla mütercim için 4.796,72 Tl, 3 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar 4.556,40 Tl, 3 Yıla Kadar Olanlar 4.041,60tl, olarak yayınlandı.

Yapılacak Sözlü Sınavına Başvuru Şartları Şöyle;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren İngiliz, Amerikan Dili/Dil Bilimi Eğitimi/Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Çeviri bilim Bölümlerinden veya Eğitim Fakültelerinin İngilizce Bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) (A) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP3 puan türünden en az 70 ve üzeri KPSS puanı almış olmak kaydıyla yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 5 (beş) katı adayın içerisinde bulunmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulundukları sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,

Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Sözlü Sınav Başvurusu İçin Başvuru Belgeleri

İş Talep Formu Bu ilanda belirtilen pozisyona yapılan başvuru için sadece Genel Müdürlüğünün (www.goc.gov.tr) internet sitesinde yer alan form kullanılacaktır. Bunun dışında kullanılacak başvuru formları ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

KPSS Sonuç Belgesi,

Öğrenim belgesinin veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti, Öğrenim belgesinin aslı ile birlikte ibraz edilmesi halinde fotokopi Genel Müdürlük tarafından onaylanacak. Ayrıca e-Devlet barkodlu mezun belgesi oluşturularak alınabilir.) Öğrenim belgesi yurt dışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı sureti,

Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)

Göç İdaresi 5 Sözleşmeli Mütercim Kamu Alımında Başvurular

Müracaatlar Genel Müdürlüğün (www.goc.gov.tr) internet sitesinde yer alan İş Talep Formu ile 24 Şubat 2020 ile 28 Şubat 2020 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe yapılacak.

İş Talep Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak aday tarafından imzalandıktan sonra ilanda belirtilen diğer belgelerle birlikte Genel Müdürlüğün (Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA) adresine elden veya posta yoluyla son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi veya ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikmeler ve giriş sınavı duyurusunda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri, teslim tarihi ve teslim yerleri ile ilgili ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacak.
İlan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Genel Müdürlüğün (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2020